Co je CRI

Index podání barev (CRI – color rendering index) je hodnocení věrnosti barevného vjemu pod umělým světelným zdrojem, v porovnání s vjemem pod světlem Slunce.

Hodnota může být od 0 do 100. Hodnota 0 znamená, že při tomto osvětlení není možno rozeznat barvy. Naproti tomu hodnota 100 znamená, že daný světelný zdroj má přirozené podání barev.