Světelný tok

Světelný tok je fotometrická veličina charakterizující světelný výkon záření ze světelného zdroje uváděný v jednotkách zvaných lumen. Vyjadřuje množství světelné energie, kterou zdroj vyzáří za časovou jednotku s přihlédnutím k citlivosti průměrného lidského oka na různé vlnové délky světla.