Světelná intenzita

Intenzita osvětlení je fotometrická veličina definovaná jak světelný tok dopadající na jednotku plochy. Je tedy podílem světelného toku (v lumenech) a plochy (v metrech čtverečních). Její jednotkou je lux.

Výslednou intenzitu ovlivňuje mnoho faktorů jako například vzdálenost světelného zdroje, plochy svítidel, barvy povrchů v interiéru a vliv denního světla.